SME อุตรดิตถ์ร่วมกับศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ SME จัดโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ SME ก้าวสู่ตลาด 4.0
ที่ห้องกินรี​ โรงแรมสีหราช​ อ​ำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​เปิด​ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ smes ก้าวสู่ตลาด 4.0 ปี 2562

โดยมีนางธัญชนก​ จอมทรักษ์ผู้จัดการ SME จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายอยุทธ์​ เตชะสุกิจ​ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ SME สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ นางณัฐ​พร​ มหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์​ นางสาวนิลเนตร​ โลหะพจน์​พิลาศ​ อุตสาหกรรม​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางสาวนิตยาวรรณ​ เลื่อนลอย​ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายเพชรเกษม​ ส่งศิริ​ ประธานหอการค้าอาวุโสจังหวัดอุตรดิตถ์​ นางนวรัตน์​ ทรงเกียรติกุล​ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางจินดามาแก้วรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์พร้อมผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนจำนวน 140 รายเข้าร่วม


ตามที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจซึ่งมีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เป็นพลัง ขับเคลื่อนสำคัญสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)​ ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมผู้ประกอบการคลังระดับไมโครจนถึง Smes​ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ SME​ Standdardization หรือมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลกเพื่อตอบโจทย์​ Pain Point ซึ่งเป็นอุปสรรคการเติบโตของธุรกิจในด้านการขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านคุณภาพและมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการการดำเนินธุรกิจและการตลาดด้วยการทำงานเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานร่วมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์เฉพาะด้านโดยได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้ดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ smes ก้าวสู่ตลาด 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจยุค 4.0 ด้วยจุดแข่งขันจากปัญญาและความคิดสร้างสรรค์การตอบสนองคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าอย่างตรงเป้าด้วยการบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกและสร้างเครือข่ายที่กว้างไกลรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการแก่ผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคของประเทศรวม 1200 คนก่อนที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพียง 100 รายจากทุกภูมิภาคเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเชิงลึกและสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง