ขอนแก่นราคามะนาวพุ่งสูงลูกละ 5 บาทในช่วงฤดูแล้ง
   พบว่าผักชนิดต่างๆเริ่มมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น  หลังสภาพอากาศที่แล้งและร้อนจัด   ประกอบกับมีน้ำในการใช้เพาะปลูกน้อยลง  ส่งผลกระทบต่อสินค้าทางการเกษตร  มีการเจริญเติบโตช้า ได้ไม่ผลผลิตเท่าที่ควร  บางส่วนได้รับความเสียหายลำต้นแห้งตายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด  โดยเฉพาะมะนาวซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก  ช่วงนี้จึงให้ผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง ทำให้มีราคาที่สูงขึ้น  จาดเดิมเคยขายอยู่ที่ราคาลูกละ 1-2 บาท ปรับราคาขึ้น ลูกละ 4-5 บาท  เช่นเดียวกับผักอีกหลายชนิด ที่พาเหรดปรับขึ้นราคากันเป็นจำนวนมาก 

 

 


  นางวงเดือน พรมวิเชียร แม่ค้าขายผักสดในตลาดบางลำภู เล่าว่า  ตนได้ไปซื้อมะนาวจากตลาดศรีเมืองทอง   ซึ่งเป็นตลาดค้าสดประเภทผัก  ในช่วงสัปดาห์นี้ราคามะนาวเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 100 - 200 บาทต่อกระสอบ  ซึ่งแต่ละปีราคามะนาวก็จะแตกต่างกันออกไป ตามเกรดและขนาดของลูกมะนาว รวมไปถึงขึ้นอยู่ตามฤดูกาล  ซึ่งถ้าเป็นมะนาวในช่วงฤดูแล้ง ก็จะมีราคาสูงกว่าฤดูอื่นๆ  เนื่องจากมะนาวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก  ผลผลิตของมะนาวในช่วงหน้าแล้งจึงมีน้อยลง  ส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้น  เช่น มะนาวไซส์เล็กสุด 700 ลูก ราคา 1,200 บาท  มะนาวไซส์กลาง 600 ลูก ราคา 1,400  และ มะนาวไซส์ใหญ่ 500 ลูก ราคา 1,700 บาท  แต่ถ้ารับมะนาวจากกรุงเทพฯราคาจะสูงถึง 2,000บาท  ส่วนน้ำมะนาวขวดซึ่งเป็นน้ำมะนาวผสม ราคาจะอยู่ที่ขวดละ 30-50 บาท  แต่ถ้าเป็นน้ำมะนาวแท้ราคาจะสูงถึงขวดละ 300 บาท  และราคาขายปลีกจะอยู่ที่ลูกละ 4-5 บาท

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน