ตลาดบ้านแหลมเตรียมความพร้อม รับมือกลุ่มแรงงานกัมพูชากลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์
ที่ห้องประชุมตลาดการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย กัมพูชาจันทบุรี ด่านบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายพีรณัฐ รัตนวรโอภาส นายอำเภอโป่งน้ำร้อน ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนจันทบุรี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเตีรยมความพร้อมในการรองรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มแรงงานกัมพูชา ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมาถึง ทั้งการเดินทางไปและกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย เน้นความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย


ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ปัญหาการไม่ได้รับความสะดวกของแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับในปีที่ผ่านๆมานั้นได้สอนให้เกิดประสบการณ์  และในปีนี้ทางผู้บริหารตลาดบ้านแหลมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผนรองรับและเตรียมแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆไว้แล้วซึ่งในปีนี้คาดว่าแรงงานจะสามารถที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ภายในวันเดียวจะไม่มีการตกค้าง มีการทำแผนควบคุมระบบการขนส่งแรงงานที่จะนำแรงงานมาส่งที่บ้านแหลมต้องปฏิบัติตามระบบของคณะบริหารกำหนดเน้นถึงความปลอดภัย ควบคุมผู้ขับรถโดยสารให้นำส่งรอบเดียวในหนึ่งวันคนขับต้องได้รับการพักผ่อนไม่ดื่มแอลกอล์ฮอล์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน