ท่องเที่ยวกีฬาระนองจัดโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ 4 จังหวัด อันดามัน Royal Coast
เช้าวันที่ 3 เม.ย.62 ที่ หน้าสวนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชินี อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเชื่อมความสัมพันธ์ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง ประจำปี 2562 ในโครงการปั่นเชื่อมความสัมพันธ์ อันดามัน Royal Coast โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และนักปั่นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน ร่วมพิธีเปิด


สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก กระตุ้นให้ชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันคิดวางแผนและดำเนินกิจกรรม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเป็นกิจกรรมที่สามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้น พำนักมากขึ้น และใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดกลุ่ม Royal Coast มีความพร้อมและมีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสวยงามเป็นธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาการบริหารจัดการและเพิ่มศักยภาพในด้านการส่งเสริมการขายและการตลาด โดยใช้กิจกรรมกีฬาจักรยาน เป็นสื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่และสภาพแท้จริงของสินค้าทางการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การกระจายผลประโยชน์ทางการท่องเที่ยว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน