นักวิจัยจาก 15 ประเทศ ร่วมประชุมนานาชาติ "IC4IR 2019"
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts (IC4IR2019) การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 และผลกระทบ ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบปีที่ 27 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “The Impact of the 4th Industrial Revolution on Human Capital Development” และมีนักวิจัยจาก 15 ประเทศเข้าร่วม

 


การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยมีนักวิจัยจาก 15 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศบรูไน กัมพูชา จีน ฮังการี อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา ไทย อเมริกา ฮ่องกงและเวียดนาม ร่วมนำเสนอกว่า 179 บทความ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน