โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ระยะแรก เปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 16 เตียง (ชมคลิป)
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการระยะแรก เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการดูแลรักษา แผนกผู้ป่วยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบด้วย คลินิกทั่วไป คลินิกตา คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทคเลนส์ คลินิกเด็ก คลินิกรักษ์ใจ(คลินิกจิตเวช) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกสูตินรีเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกถันยเมตต์(คลินิกเต้านม) คลินิกศัลยศาสตร์ คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 200 คน


ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในแล้ว จำนวน 16 เตียง แบ่งเป็น ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง พร้อมทั้งขยายเวลาเปิดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากเดิมเปิดถึง 20.00 น. เป็นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยใน ประกอบด้วย สิทธิ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ใช้ได้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิทธิ์รัฐวิสาหกิจสามารถขอใบส่งตัวจากหน่วยงานของตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ส่วนสิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรงอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน