อปพร. ชลบุรี พร้อมรับภัยทุกรูปแบบเพื่อ ปชช.ด้วยความเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน “
     ในวันนี้ 4 เม.ย.62  นายวิศิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ชุมนุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือตรีภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการ จังหวัดชลบุรี และสมาชิก อปพร.ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กว่า 400 คน ร่วมในพิธี


       นายศิวกร บัวป้อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีบทบาทสำคัญในการป้องกันช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชน จากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์ และยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการ ทั้งด้านอำนวยควาสะดวกด้านการจราจร การรักษาความปลอดภัยต่างๆ พร้อมกับการป้องกันภัยในพื้นที่ด้วยการรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติให้ทางราชการทราบ  เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางศูนย์ อพปร.กลาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร.แห่งชาติ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง