ชาวชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสืบชะตาต้นโพธิ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย
ที่บริเวณลานต้นโพธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญสืบชะตาต้นโพธิ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีนายไพรโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนต่างๆในเขต

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

พิธีทำบุญสืบชะตาต้นโพธิ์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

สำหรับการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาต้นโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดโดยศูนย์พัฒนาพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ร่วมกับชาวชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร คณะข้าราชการซึ่งพิธีทำบุญสืบชะตาต้นโพธิ์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ในครั้งนี้ เนื่องมาจากต้นโพธิ์หน้าเมืองกำแพงเพชรถือว่าเป็นต้นโพธิ์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสาธารณสมบัติอันทรงคุณค่าสร้างทางสังคมและทางจิตใจ

เนื่องจากต้นโพธิ์หน้าเมืองกำแพงเพชรถือว่าเป็นต้นโพธิ์คู่บ้านคู่เมือง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน