นพค.23 ทำถนนลาดยางอย่างดี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ชาวอ.ท่าลี่ (มีคลิป)
ที่โรงเรียนบ้านน้ำพาน  ต.อาฮี  อ.ท่าลี่ จ.เลย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ประชาชน  มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ  มีนายบุญเลิศ  ลันทนา  นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานพิธีส่งมอบ


พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า  ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดกิจกรรมส่งมอบแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ  2562  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนนั้น ในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยผู้บัญชาการทหารพัฒนาได้กรุณาสั่งการให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั้ง 30 หน่วย จัดกิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน