นพค.23 ทำถนนลาดยางอย่างดี มอบเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ชาวอ.ท่าลี่ (มีคลิป)

ที่โรงเรียนบ้านน้ำพาน  ต.อาฮี  อ.ท่าลี่ จ.เลย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ประชาชน  มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ  มีนายบุญเลิศ  ลันทนา  นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานพิธีส่งมอบ


พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า  ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จัดกิจกรรมส่งมอบแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ  2562  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนนั้น ในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยผู้บัญชาการทหารพัฒนาได้กรุณาสั่งการให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั้ง 30 หน่วย จัดกิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน

 

 

นพค.23 มอบถนนเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ชาวอ.ท่าลี่  

 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน  2562  ที่โรงเรียนบ้านน้ำพาน  ต.อาฮี  อ.ท่าลี่ จ.เลย  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ประชาชน  มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นตัวแทนผู้รับมอบ  มีนายบุญเลิศ  ลันทนา  นายอำเภอท่าลี่ เป็นประธานพิธีส่งมอบ

 

พ.อ.ภานุรัตน์  ดีเสมอ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า  ตามที่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีนโยบายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา      จัดกิจกรรมส่งมอบแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ  2562  ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มอบให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชน นั้น ในส่วนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย ผู้บัญชาการทหารพัฒนา ได้กรุณาสั่งการให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ทั้ง 30 หน่วย จัดกิจกรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญ ให้กับประชาชน

 

ซึ่งในส่วนของ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23  ได้จัดกิจกรรมนี้เช่นกัน โดยกำหนดพื้นที่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายพัฒนา ปี ๒๕๖๒ มีกิจกรรม แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงาน จำนวน 4  แผนงาน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงทางลูกรังเป็นทางผิวจราจร ค.ส.ล.จำนวน 1โครงการ ระยะทาง 536 เมตร  โครงการซ่อมทางผิวจราจรลาดยาง (Cap Seal) จำนวน 1โครงการ ระยะทาง 5 กิโลเมตร  โครงการขุดลอกแหล่งน้ำและจำนวน 4 โครงการ รวมปริมาตรดินขุด 560,725 ลบ.ม. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 50 ลบ.ม.

ทั้งนี้  ภายหลังพิธีส่งมอบโครงการเสร็จสิ้น  นายอำเภอท่าลี่และผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันเปิดใช้ถนนลาดยาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร เชื่อมระหว่างบ้านน้ำพาน ต.อาฮี  กับบ้านชลประทาน  ต.ท่าลี่  ซึ่งในอดีตประสบปัญหาชำรุดทรุดโทรม  ท่ามกลางความชื่นชมยินของชาวบ้าน เพราะจะทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น.

ภัทราวุธ บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน