ตม.ระนองคุมเข้ม!!ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชกรรมและตรวจค้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่บริเวณหน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร ผกก.ตม.จว.ระนอง พร้อมด้วย ชุดสอบสวน ตม.จว.ระนอง บูรณาการร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว, สภ.ปากน้ำ และ ตำรวจน้ำ พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร ผกก.ตม.จว.ระนอง พร้อมด้วย ชุดสอบสวน ตม.จว.ระนอง บูรณาการร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว, สภ.ปากน้ำ และ ตำรวจน้ำ ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม คุมเข้มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกต่างด้าวเดินทางเข้า-ออก ราชอาณาจักรในห้วงเทศกาลสงกรานต์


สืบเนื่องจาก ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีนโยบายให้จัดพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้แบ่งห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ห้วง กล่าวคือ ห้วงแรกระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม ในวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 รวม 10 วัน และ ห้วงอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในวันที่ 9 – 17 เมษายน 2562 รวม 9 วัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว ในการเดินทางออกและกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย.2562 ดังนั้นในส่วนของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง จึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในพื้นที่ออกตรวจค้นต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย พร้อมคุมเข้มแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน