มทบ. 41 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ 41 อย่างสมเกียรติ ยันปฏิบัติงานที่สานต่อ เพื่อประชาชน
มทบ. 41 จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผบ.มทบ 41 อย่างสมเกียรติ ยันปฏิบัติงานที่สานต่อ เพื่อประชาชน
วันที่ 5 เม.ย.62 ที่หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ระหว่าง พลตรี ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ กับ พลตรี ธิรา แดหวา (ท่านใหม่) หลังจากที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลตรี ไตรรัตน์ ไชนุรักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 เป็น ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 พันเอก ธิรา แดหวา เป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ทั้งนี้ พลตรี ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ และ พลตรี ธิรา แดหวา ได้กระทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และถวายราชสักการะสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ,พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และวางพวงมาลาอนุราวรีย์วีรไทย 2484 และลงนามในเอกสาร พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ณ โดยมี นายทหาร นายสิบ พลทหาร และ พนักงานราชการ และ หน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธี 
 


พลตรีไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่าตลอดเวลาที่รับราชการในมณฑลทหารบกที่ 41 เป็นเวลา 6 เดือน มีความประทับใจที่กำลังพลให้ความร่วมมือ ร่วมใจ มีความรัก ความสามัคคี รักหมู่คณะ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อีกทั้งยังทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติภารกิจต่างๆ บรรลุผลสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทำให้ มณฑลทหารบกที่ 41 พัฒนาอยู่ในระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่างๆ รวมทั้งประชาชนตลอดจนได้รับรางวัลดีเด่น และชมเชยมากมาย สำหรับ พลตรี ธิวา แดหวา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 คนใหม่นั้นได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งสำคัญต่าง ๆมาเป็นระยะเวลานาน จึงเชื่อมั่นได้ว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่มี รวมทั้งวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมาพัฒนาให้มณฑลทหารบกที่ 41 เป็นหน่วยที่เข้มแข็ง สง่างาม มีมาตรฐานยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 ด้วยความเสียสละอย่างเต็มสุดความสามารถต่อไป 
 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง