สมุทรสงคราม อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร

ที่วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ ร่วมกับผู้นำท้องที่และท้องถิ่นจัดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวตำบลแหลมใหญ่ให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประจำถิ่น อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

สมุทรสงครามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร

โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมละไม่เกิน 6 คน มีทีมเข้าร่วม 6 ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดบุคคล ทีมละไม่เกิน 5 คน มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 9 ทีม โดยมีกติกาการใช้ทรายต้องประหยัดคุ้มค่าประยุกต์ใช้วัสดุ,สถานที่สะอาดตรงต่อเวลา, รูปแบบสวยงามและความลงตัวของรูปทรง, ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงวิธีคิดและกระบวนการ และเทคนิคการนำเสนอและการสะท้อนอุดมคติ โดยใช้เวลา 2 ชั่วโมง(17 - 19นาฬิกา)

สมุทรสงครามอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นงานก่อพระเจดีย์ทรายวัดปากสมุทร
ผลปรากฎว่าประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ทีม บางสะแก 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท, ที่ 2 ได้แก่ กศน.แหลมใหญ่ และที่ 3 ได้แก่ทีม สภาเด็กแหลมใหญ่ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาทและ 500 บาท ตามลำดับส่วนรางวัลชมเชยได้เงินบำรุงทีมๆละ 400 บาท, ประเภท ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดบุคคล ทีมละไม่เกิน 5 คน ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมบางจะเกร็ง ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท, ที่ 2 ได้แก่ ทีม รพ.สต.วัดปากสมุทร และที่ 3 ได้แก่ทีม กลุ่มสตรีหมู่ 4 ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาทและ 1,000 บาท ตามลำดับส่วนรางวัลชมเชยได้เงินบำรุงทีมทุกทีม 500 บาท

 นายอมรศักดิ์ ฉัตรระทิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมใหญ่ กล่าวว่า ชาวบ้านตำบลแหลมใหญ่จัดงานก่อพระเจดีย์ทรายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2488 หรือ 74 ปีมาแล้ว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์  ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันจัดประเพณีรื่นเริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน  ต่อมา อบต.แหลมใหญ่จึงจัดการแข่งขันก่อพระเจดีย์ทรายมาตั้งแต่ปี 2547 และสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งปัจจุบันถือว่าประเพณีก่อพระเจดีย์ของตำบลแหลมใหญ่ ที่เหลือแห่งเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ-ข่าว  นพพร บุญทนาวงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สมุทรสงคราม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน