ลพบุรี จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และขบวนแห่ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ (ชมคลิป)
วันที่ 6 เม.ย. 62  ที่ วัดกวิศรารามราชวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี  นายสุปกิต   โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร  ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีพราหมณ์หลวง เป็นผู้กระทำอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ลงในขันน้ำสาคร


และ เวลา 12.39 นาที ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวน ประกอบด้วย ราชรถอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนข้าราชการ นักเรียน  นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์  จิตอาสา และประชาชนทั่วไป โดยขบวนได้เคลื่อนจากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี ผ่านโบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน และวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถ เพื่อเข้าพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เมษายน 2562 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เมษายน 2562


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน