เปิดประวัติ 6 แหล่งน้ำอภิเษกศักดิ์สิทธิ์ในเมืองนครศรีธรรมราช-ใช้ในการทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีสำคัญของชาติมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่ 6
(7 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ 108 แหล่งพร้อมกันทั่วประเทศเทื่อวันที่ 6 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา  โดยในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ และเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 6  แหล่งมากที่สุดในประเทศ ซึ่งทั้ง 6 แหล่งมีที่มาและความสำคัญ ตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี พ.ศ. 2453 ทรงใช้น้ำมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษกจากแหล่งเดียวกันกับรัชกาลที่ 5 ต่อมาเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชในปี พ.ศ. 2454 นอกจากใช้น้ำเบญจคงคา น้ำปัญจมหานทีและน้ำทั้ง 4 สระจากสุพรรณบุรีแล้ว ยังได้ตักน้ำจากแหล่งอื่นๆ และแม่น้ำตามมณฑลต่างๆ ที่ถือว่าเป็นแหล่งสำคัญและเป็นสิริมงคล มาตั้งทำพิธีเสกน้ำพุทธมนต์ ณ พระมหาเจดียสถานที่เป็นหลักพระมหานครโบราณ 7 แห่ง ได้แก่

          1. แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ ทำพิธีเสกน้ำที่พระพุทธบาท โดยใช้น้ำสรงรอยพระพุทธ ทำพิธีเสกน้ำด้วย โดยถือว่าพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เป็นปูชนียสานที่สำคัญในมณฑลที่เป็นที่ตั้งของเมืองละโว้และกรุงศรีอยุธยา

                2. น้ำที่ทะเลแก้วและสระแก้ว เมืองพิษณุโลก และน้ำจากสระสองห้อง ทำพิธีที่พระวิหาร พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นปูชยสถานที่สำคัญของหัวเมืองฝ่ายเหนือ

                3. น้ำที่กระพังทอง กระพังเงิน กระพังช้างเผือก กระพังไพยสี โซกชมพู่ น้ำบ่อแก้ว น้ำบ่อทอง แขวงเมืองสวรรคโลก ไปทำพิธีในวิหารวัดพระมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญมาแต่ครั้งสมเด็จพระร่วงเจ้าในสมัยสุโขทัย (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัย)

                4. ตักน้ำในแม่น้ำนครชัยศรี ที่ตำบลบางแก้ว น้ำกลางหาว บนองค์พระปฐมเจดีย์ น้ำสระพระปฐมเจดีย์ น้ำสระน้ำจันทร์ ทำพิธีที่พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญตั้งแต่สมัยทวารวดี

                5. น้ำที่บ่อวัดหน้าพระลาน บ่อวัดเสมาไชย บ่อวัดเสมาเมือง บ่อวัดประตูขาว ห้วยเขามหาชัย และน้ำบ่อปากนาคราช ไปตั้งทำพิธีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญในจังหวัดนครศรีธรรมราช

                6. น้ำที่บ่อทิพย์ เมืองนครลำพูน ตั้งทำพิธีที่วัดพระมหาธาตุหริภุญไชย ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญในหัวเมืองฝ่ายเหนือ คือ นครหริภุญไชย นครเขลางค์ นครเชียงแสน นครเชียงราย นครพระเยา และนครเชียงใหม่

                7. น้ำที่บ่อวัดพระธาตุพนม ทำพิธีเสกน้ำที่วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม มณฑลอุดร ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองโคตรบูรณ์ในสมัยโบราณ (ภาคอีสาน)

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน 1 ใน 6 แหล่งของนครศรีธรรมราช

ซึ่งในส่วนของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 6 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วย

 

1.“บ่อน้ำวัดหน้าพระลาน” อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง เป็นบ่อที่มีน้ำใสสะอาดและมีน้ำหนักมากกว่าที่อื่น ใครได้ดื่มจะมีสติปัญญาดี

                2.“บ่อน้ำวัดเสมาเมือง” ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นบ่อในศาสนาพราหมณ์มาก่อน ใช้แก้คุณไสยได้ดี

                3.“บ่อน้ำวัดเสมาไชย” ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ใกล้กับร้านแสดงผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ เมื่อทำศึกสงคราม เคยใช้น้ำบ่อนี้ทำน้ำพระพุทธมนต์ ประพรมแก่กองทหาร เพื่อสวัสดิมงคล แคล้วคลาดปลอดภัย
               4.“บ่อน้ำวัดประตูขาว” ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช เมื่อครั้งโบราณ บ่อน้ำนี้ได้รับการปลุกเสกน้ำทั้งบ่อให้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ด้วยเจ้าอาวาสเป็นผู้ที่มีมนต์ขลังขมังเวทย์ เสกน้ำ สามารถป้องกันอาเพศทั้งหลายได้

                5.“ห้วยเขามหาชัย” เป็นลำห้วยที่ไหลมาจากเขามหาชัย ผ่านลงมายังพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว บริเวณหลังโรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ในปัจจุบัน มีตำนานเล่าว่า การที่มีชื่อว่า “มหาชัย” ก็เพราะที่เชิงเขาลูกนี้เคยเป็นที่ปะทะระหว่างทหารเมืองนครศรีธรรมราช กับ สลัดชวา เมื่อครั้งพุทธศตวรรษที่ 21 (ราว พ.ศ. 2090) ผู้นำทหารเมืองนครศรีธรรมราชในเวลานั้นชื่อ "พังพการ" ได้วางแผนซุ่มโจมตีสลัดชวาทุกวัน ที่เชิงเขาแห่งนี้ เป็นผลให้สลัดชวาแตกพ่ายกลับไป วีรกรรมสำคัญนี้ปรากฏในตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ความตอนหนึ่งว่า “พระญา (ศรีธรรมโศกราช) ก็คิดแข็งเมืองกับชวา พระญาก็ให้ขุดคูรอบเมืองพระเวียง พระญาชวายกทัพเรือมารบ พระญาก็ให้พังพการเป็นทหารออกรบ พังพการฆ่าทหารชวาเสียสามสิบคน ยี่สิบคน ทุกวัน พลชวาตายมากนัก แลจักเห็นตัวพังการก็หาไม่ ชวาก็แตกหนีไป พระญาก็แบ่งเมืองให้พังพการฝ่ายหนึ่ง" ท้องที่ที่แบ่งให้ปกครองนี้ ปัจจุบันคือท้องที่ “ตำบลไชยมนตรี” คือ มนตรีผู้มีชัยชนะ และตั้งชื่อภูเขาที่ชนะศึกนั้นว่า “ภูเขามหาชัย” ถือเป็นแหล่งน้ำที่มีโชคชัยและยิ่งใหญ่

                และ 6.“ห้วยปากนาคราช” เป็นห้วยที่มีความคดเคี้ยวเหมือนพญานาคราช อยู่ที่ตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นน้ำที่ใสสะอาดเย็น เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่เป็นสื่อเชื่อมระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ น้ำที่นี่จึงเสมือนน้ำที่เทพประทานความอยู่เย็นมาให้

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง