จังหวัดชัยนาท ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันนี้ (9 เม.ย. 62) ที่พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายรณภพ เหลืองไพโรจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี และพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ และนาย สำราญ นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี โดยเวลา 09.00 น.  ผู้เข้าร่วมพิธีเลี้ยงพระในการพิธีทำน้ำอภิเษก พร้อมกัน จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิม   ใบพลู ถวายใบพลู 7 ใบ แด่พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้


10.00 น. พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย  พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร และมอบให้ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธี กล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาคร    ใส่คนโทตามจำนวนที่กำหนด แล้วปิดฝาคนโทให้สนิท ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน