อบจ.ระนอง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดระนอง
วันที่ 10 เม.ย.62 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดระนอง ณ โรงแรมทินิดีระนอง อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายสมยศ สารแขวีระกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในจังหวัดระนอง จำนวน 500 คน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


สำหรับโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อเป็นการบูรณาการและสร้างความร่วมมือในการดูแลผู้สูงอายุระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรดูแลผู้สูงอายุต่างๆ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน