ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 แถลงจุดยืนของมณฑลทหารบกที่ 35 ดำรงไว้ซึ่งอธิปไตยชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์
ที่ห้องประชุมพิชัยยุทธ์​ ชั้น2​ กองบัญชาการ​ มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ พลตรีชัยเดช​ สุรวดี​ ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ พร้อมด้วย​ พ.อ.วิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน​ รอง​ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ พ.อ.ประสิษฐิพงศ์​ มูลดี​ รอง​ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ พ.อ.นพดล​ ยงพานิช  เสนาธิการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​35​ พร้อมคณะนายทหาร​ ได้ร่วมกัน แถลงจุดยืนของมณฑลทหารบกที่ 35 ดำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์

มณฑลทหารบกที่ 35 เป็นองค์กรทหารอาชีพที่มีเกียรติ​ มีศักดิ์ศรีและ​ มีความพร้อมในการช่วยเหลือประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในยามที่ประสบความเดือดร้อนทุกสถานการณ์​ มณฑลทหารบกที่ 35 จะยึดมั่นปฏิบัติตามคำขวัญของกองทัพบกที่ว่า"กองทัพบก​ เพื่อชาติ​ ศาสน์​ กษัตริย์​ และประชาชน​"


และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์  ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองด้วยการไตร่ตรอง​ มีสติ​ มีวิจารณญาณบนพื้นฐาน​ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุขร่วมกันในสังคมไทย​ ในห้วงต้นเดือนเมษายนเป็นห่วงของการคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการในปี 2562 ซึ่งทางกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ได้เน้นย้ำให้การตรวจเลือกดำเนินการโดยโปร่งใสปฏิบัติกับประชาชนด้วยความสุภาพทั้งนี้กองทัพบกได้เตรียมการต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 1 ถึงจะต้องรายงานตัวเข้าหน่วยต้นสังกัดในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นี้ไว้พร้อมแล้วโดยเมื่อทหารใหม่เดินทางมายังกรมกองจะมีการชี้แจงรายละเอียดทุกขั้นตอนให้ผู้ปกครองเข้าใจและเห็นภาพการปฏิบัติในการดูแลทหารใหม่จะมีการชี้แจงว่าทหารใหม่สังกัด ในหน่วยใดเพื่อสร้างผู้ปกครองจะได้ติดตามไปส่งลูกหลานได้นอกจากนั้นหน่วยต่างๆจะจัดนิทรรศการให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าทหารใหม่จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรจากกองทัพบ้างเช่นการยกระดับการศึกษาและการอบรมวิชาชีพตลอดจนแสดงรูปแบบการฝึกต่างๆซึ่งมีหลักสูตรเป็นมาตรฐานมีเครื่องช่วยฝึกและมีสถานที่รักษาพยาบาลหักเจ็บป่วย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง