เผาป่าทำไม..! คนไร้จิตสำนึกยังแอบเผาป่าทุกวัน ไฟป่าลำพูนวันนี้เกิด 10 จุด ป่าเสียหาย 150 ไร่
คนไร้จิตสำนึกยังแอบเผาป่าทุกวัน ไฟป่าลำพูนวันนี้เกิด 10 จุด ป่าเสียหาย 150 ไร่

          เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ของชุดปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ จ.ลำพูน เมื่อ 12 เม.ย.62. เวลา  01.54. น.  ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน รวมจำนวน 10 จุด. คือ อ.แม่ทา 1 จุด, อ.ลี้ 6 และ อ.ทุ่งหัวช้าง 3 จุด จ.ลำพูน


       โดยการบรูณาการ กำลังฝ่ายทหารฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราษฎรจิตอาสา. เข้าปฏิบัติงานดับไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดทันที เหตุเกิดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดับไฟได้ทั้งหมดแล้ว เขตป่าสงวนแห่งชาติ ความเสียหายประมาณ 150 ไร่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน