งานสงกรานต์ เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย คนแห่เที่ยวคึกคัก
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย งานสงกรานต์ประจำปี 2562 ที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ใจกลางเมืองสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก

 

งานสงกรานต์ เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอก

โดยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้กำหนดจัดงานงานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัยขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมไทย ที่ดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมภายในงานสร้างความสนุกสนาน ซึ่งทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้จัดเตรียมน้ำสะอาดมาให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ในบริเวณถนนข้าวตอก และยังได้ทำอุโมงค์น้ำระยะทางยาวกว่า 200 เมตร ร่วมสรงน้ำพระแม่ย่า พระร่วง พระลือ การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ สาวงามวันวาน นางสงกรานต์ และ เทพบุตรสงกรานต์

ถนนข้าวตอกสุโขทัย คนแห่เที่ยวคึกคัก

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน