ก่อเจดีย์ทรายถวายเป็นพุทธบูชาวันสงกรานต์

       วันนี้ ที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น.ที่วัดไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา พระครูปลัดยอดโดม สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดไทรงาม  / เจ้าคณะตำบลเขารูปช้าง  เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา จัดกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีชาวสงขลานำครอบครัว ญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง มาร่วมกันก่อเจดีย์กันอย่างสนุกสนานและด้วยความตั้งใจ โดยทางวัดได้จัดทรายกองไว้ให้ประมาณ 2 คิว ผู้ที่จะก่อเจดีย์ทรายจะต้องขนทรายไปก่อเอง โดยมีลูกหลานช่วยกันขน ทางวัดมีอุปกรณ์ให้พร้อมในการตกแต่ง สำหรับค่าทรายที่เข้าไปก่อเจดีย์แล้วแต่ทางญาติโยมจะทำบุญบริจาคให้กับทางวัด

                                                                                                                                                               


       สำหรับการก่อเจดีย์ทรายจะมีพรุ่งนี้อีก 1 วันหากท่านสนใจที่จะเข้าไปก่อเจดีย์ทราย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ก็ไปที่วัดไทรงามสงขลาได้

สำหรับประวัติการก่อเจดีย์ทราย “สมัยพุทธกาล พระเจ้าปเสนทิโกศลพร้อมด้วยข้าราชบริพาร ก่อเจดีย์ทราย นับได้ 84,000 องค์ โดยตั้งใจถวายบูชา พระรัตนตรัย”

        พระเจดีย์ทราย ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิตลอดร้อยชาติ ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นผู้มั่งคั่ง  ด้วยทรัพย์สมบัติบริวารเป็นอันมาก  ครั้นตายไปจากมนุษย์โลก ก็จะไปเกิดในสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ แม้พระตถาคตเองก็เคยกระทำมาแล้ว           ในครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลอนาถา มีจิตผ่องใสศรัทธา ตั้งใจก่อพระเจดีย์ทรายจนแล้วเสร็จบรรจงฉีกผ้าผืนหนึ่งปักเป็นธงชัย น้อมจิตถวายบูชาพระรัตนตรัย แล้วตั้งความปรารถนาว่า ขอให้ได้สำเร็จโพธิญาณ   กระทั่งบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมดีแล้ว จึงได้มาอุบัติเป็นพระตถาคต  ดังที่ปรารภอยู่ขณะนี้

ชาวพุทธนิยมก่อพระเจดีย์ทรายเป็นรูปเจดีย์ ปักธงหลากสี มีธุปเทียน ดอกไม้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงค์ และเพื่อใช้หนี้ธรณีสงฆ์จากการนำเศษดินทรายที่ติดเท้าออกจากวัดไป มาคืนวัดและยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีตให้มีการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีด้วย

   นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน