ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาคนใหม่

ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆของภาคใต้  สมาคมชาวจีนภาคใต้ กองทัพเรือภาคที่ 2 ได้ให้การต้อนรับ นายหม่า  เฟิ่งชุน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่นายหม่า  เฟิ่งชุน  เข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาคนใหม่ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกงสุล

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  โดย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้กล่าว ต้อนรับ นายหม่า  เฟิ่งชุน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างไทยกับจีน และได้แสดงความยินดีหากฝ่ายจีนประสงค์ขอความช่วยเหลือต่างๆ จากฝ่ายไทย

                                                                                                                                      

                                                                                                                              

ในขณะที่กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขอบคุณฝ่ายไทยสำหรับความร่วมมือด้านต่างๆ ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยว่ามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นหนึ่งในจุดหมายการท่องเที่ยวของชาวจีน   มีนักท่องเที่ยวจีนเยือนประเทศไทยกว่า 10ล้านคน และในปีนี้คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะเพิ่มขึ้น ซึ่งได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้ในอนาคตฝ่ายจีนคาดหวังที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีกับไทยในด้านอื่นๆ อาทิ ด้านการค้า และการลงทุน  อย่างไรก็ดี จีนได้จัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ในไทย จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. จังหวัดเชียงใหม่ 2. จังหวัดขอนแก่น และ3. จังหวัดสงขลา  ซึ่งเป็นการแสดงถึงระดับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้ง 2 ประเทศ

                                                                                                                                                          

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง