ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาต้อนรับ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาคนใหม่
ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆของภาคใต้  สมาคมชาวจีนภาคใต้ กองทัพเรือภาคที่ 2 ได้ให้การต้อนรับ นายหม่า  เฟิ่งชุน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสที่นายหม่า  เฟิ่งชุน  เข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลาคนใหม่ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการกงสุล

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  โดย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  ได้กล่าว ต้อนรับ นายหม่า  เฟิ่งชุน  กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระหว่างไทยกับจีน และได้แสดงความยินดีหากฝ่ายจีนประสงค์ขอความช่วยเหลือต่างๆ จากฝ่ายไทย

                                                                                                                                      

                                                                                                                              


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง