ลำปางจัดงาน "จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงลำปาง" ฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่สวนสาธารณหนองกระทิงต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง จ.ลำปาง  นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงลำปาง" โดยทางอบจ.ลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลต้นธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดขึ้น ใน วันที่ 14 เมษายน 2562 เพื่อฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวลำปาง โดยเฉพาะชุมชนบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีบ่าเก่าของชาวล้านนา ผ่านการรณรงค์ให้ผู้ที่มาเที่ยวงานร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง แห่ศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชุมชน ซึ่งเป็นขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากหลายประเทศอาทิ พม่า อินเดีย เพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะ นำขบวนโดยช่างฟ้อนในชุมชน โปรยดอกไม้นำขบวนเข้าสู่บริเวณปะรำพิธี ตามด้วยขบวนแห่ไม้ค้ำศรี จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ขบวนตุงจากเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ขบวนกลองตกเส้งจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย ขบวนไหว้สาอริยสงฆ์ ครูบานันตา นันโท วัดทุ่งม่านใต้ - บ่อหิน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 

 

 

จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่สวนสาธารณหนองกระทิงต.บ่อแฮ้ว  อ.เมือง จ.ลำปาง  นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน "จุ้มอ๊ก เย็นใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง หนองกระทิงลำปาง" โดยทางอบจ.ลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลต้นธงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า จัดขึ้น ใน วันที่ 14 เมษายน 2562 เพื่อฟื้นฟูประเพณีสงกรานต์ ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง รูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวลำปาง โดยเฉพาะชุมชนบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะหนองกระทิง ให้เป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีบ่าเก่าของชาวล้านนา ผ่านการรณรงค์ให้ผู้ที่มาเที่ยวงานร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง แห่ศิลปวัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรม วิถีชีวิต ของชุมชน ซึ่งเป็นขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากหลายประเทศอาทิ พม่า อินเดีย เพื่อให้ประชาชนได้ทำการสักการะ นำขบวนโดยช่างฟ้อนในชุมชน โปรยดอกไม้นำขบวนเข้าสู่บริเวณปะรำพิธี ตามด้วยขบวนแห่ไม้ค้ำศรี จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ขบวนตุงจากเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ขบวนกลองตกเส้งจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย ขบวนไหว้สาอริยสงฆ์ ครูบานันตา นันโท วัดทุ่งม่านใต้ - บ่อหิน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

 

 

 

ปี๋ใหม่เมืองลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน