แห่สรงน้ำขอพรหลวงพ่อศรีธงทองเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
เจ้าคณะตำบลตาดทองเขต 1 จังหวัดยโสธร อัญเชิญ หลวงพ่อศรีธงทอง พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวตำบลหนองคู ที่ให้ความเคารพ ศรัทธา ได้เปิดให้ประชาชน และลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ได้สรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

 

 

 

แห่สรงน้ำขอพรหลวงพ่อศรีธงทองเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ณ วัดศรีธงทอง บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พระครูธวัชธรรมกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีธงทอง และเจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต 1จังหวัดยโสธร ได้ประกอบพิธีอัญเชิญ หลวงพ่อศรีธงทอง พระคู่บ้านคู่เมือง ของชาวตำบลหนองคู ที่ให้ความเคารพศรัทธา ได้เปิดให้ประชาชน และเหล่าบรรดาลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ร่วมกันสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกับสรงน้ำของพรพระภิษุสงฆ์ สามเณร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนาย ทัศนัย ขันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู และนายถวิล สายคำวงษ์ กำนั้นตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธรนำประชาชนสรงน้ำขอพร หลวงพ่อศรีธงทอง และสรงน้ำพระภิษุสงฆ์ ก่อนจะเคลื่อนขบวนแห่ หลวงพ่อศรีธงทอง ไปตามถนนสายต่างๆ เปิดให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพร

 

 

 

 

แห่สรงน้ำขอพรหลวงพ่อศรีธงทองเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน