ผู้ว่าฯโคราชนำสื่อมวลชน ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
เมื่อวันที่ (14 เมย 62) ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตําบลหนองสาหร่าย อําเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นำโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และคณะ พร้อมด้วยสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จัดโดยสํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมภารกิจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

ผู้ว่าเดินทางตรวจเยี่ยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีสุนัขจรจัดทั้งสิ้น 1,700 ตัวต้องปลอดจากสุนัขจรจัดให้ได้ 100เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสํารวจในเขตเทศบาล โดยเดือนเมษายนนี้ จะมีการนํา สุนัขจรจัดทั้งหมด มาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้สื่อข่าวรายงานต่ออีกว่าสําหรับภารกิจของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เมื่อสุนัขจรจัดมาถึงศูนย์พักพิงฯ สุนัขทุกตัวจะต้องถูกเจาะเลือดเพื่อตรวจสภาพร่างกายทั่วไป จากนั้นนําเข้าสู่คลินิกแรกรับ เพื่อทําทะเบียน ประวัติ โดยชั่งน้ําหนัก เพศ และฉีดวัคซีน ประกอบด้วย เห็บหมัด พิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกัน 5 โรค และฝังไมโครชิพ ก่อนนําเข้าสู่กรงแยกเดี่ยว เพื่อปรับสภาพให้มีความคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่และเพื่อนใหม่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน