นครราชสีมาตั้งเป้าปลอดสุนัขจรจัด 100 เปอร์เซ็นต์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา
วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมภารกิจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ที่ขณะนี้รับสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลหลังก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจับสุนัขจรจัดภายในโรงพยาบาลเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลฯ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่น ๆ รวมถึงภาพลักษณ์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ให้มีความสะอาด ปราศจากมูลสุนัขและการคุ้ยเขี่ยขยะ

ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป้าว่า ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ต้องปลอดจากสุนัขจรจัดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีสุนัขทั้งสิ้น 1,700 ตัว โดยในเดือนเมษายนนี้ จะมีการนำสุนัขจรจัดทั้งหมด มาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในเดือนเมษายนนี้ จะมีการนำสุนัขจรจัดทั้งหมด มาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน