นครราชสีมาตั้งเป้าปลอดสุนัขจรจัด 100 เปอร์เซ็นต์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมภารกิจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ที่ขณะนี้รับสุนัขจรจัดเข้ามาดูแลหลังก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจับสุนัขจรจัดภายในโรงพยาบาลเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลฯ ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่น ๆ รวมถึงภาพลักษณ์ในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ให้มีความสะอาด ปราศจากมูลสุนัขและการคุ้ยเขี่ยขยะ

ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป้าว่า ในชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ต้องปลอดจากสุนัขจรจัดให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการสำรวจในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีสุนัขทั้งสิ้น 1,700 ตัว โดยในเดือนเมษายนนี้ จะมีการนำสุนัขจรจัดทั้งหมด มาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ในเดือนเมษายนนี้ จะมีการนำสุนัขจรจัดทั้งหมด มาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
สำหรับภารกิจของศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เมื่อสุนัขจรจัดมาถึงศูนย์พักพิงฯ สุนัขทุกตัวจะต้องถูกเจาะเลือดเพื่อตรวจสภาพร่างกายทั่วไป จากนั้นนำเข้าสู่คลินิกแรกรับ เพื่อทำทะเบียนประวัติ โดยชั่งน้ำหนัก เพศ และฉีดวัคซีน ประกอบด้วย เห็บหมัด พิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกัน 5 โรค และฝังไมโครชิพ ก่อนนำเข้าสู่กรงแยกเดี่ยว เพื่อปรับสภาพให้มีความคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่และเพื่อนใหม่ ทั้งนี้ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดแห่งนี้ จะมีการฝึกสุนัขให้มีความคุ้นเคย เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตกับเจ้าของใหม่ หากมีผู้ต้องการนำสุนัขเหล่านี้ปดูแลต่อ เช่น การฝึกใส่สายจูง การฝึกให้รอคอย เป็นต้น และสุนัขทั้งหมดที่อยู่ภายในศูนย์ฯ จะต้องทำหมัน เพื่อลดความก้าวร้าวในสุนัขเพศผู้ และป้องกันการเป็นมดลูกอักเสบในสุนัขตัวเมีย ซึ่งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด มีระบบการดูแลสุนัขโดยจัดอาหารเม็ด 1 มื้อ การทำความสะอาดภายในกรงและหากคุ้นเคยพื้นที่แล้ว จะให้สุนัขเหล่านี้มีพื้นที่ในการเดินและใช้ชีวิตตามสภาพทั่วปของสุนัข

ภาพ/ข่าว อนุสรณ์ อชิโนปุญวัฒน์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน