เทศบาลเมืองบางริ้นจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 15 เม.ย.62 นายกรีฑา ยกย่อง นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางริ้น และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ โรงคลุมลานเต้นแอโรบิค(หลังหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลาง) ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางริ้นเข้าร่วม กว่า 100 คน


สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อแสดงความกตัญญูและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ทางเทศบาลเมืองบางริ้นจึงได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่สุขภาพดีให้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีสามารถดูแลตนเองให้มีอายุยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย พิธีกรรมทางศาสนา พิธีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ นอกจากนี้หลังเสร็จพิธีการต่างๆในงานยังจัดให้มีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางริ้น และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุอีกด้วย

 

ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน ผู้สื่อภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ระนอง 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง