คนกว่าหมื่นชีวิตแห่เล่นสงกรานต์ วันไหลสอยดาว ครั้งที่6
          ที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะ เดินทางเป็นประธานเปิดงานสงกรานต์ วันไหลสอยดาวครั้งที่ 6  โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติจำนวนมาก โดยมีนาย เฉลียว จุ้ยวอน กำนันตำบลปะตง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันไหลสอยดาวครั้งที่6 ในครั้งนี้


โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานนั้นเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ สืบสานการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้จัดกิจกรรมร่วมกัน จากหลายครั้งที่ผ่านมาจนถึงครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีกันในชุมชนยังเหนียวแน่น เพราะการจัดงานในแต่ละปีนั้นทางคณะกรรมการจัดงานไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใดเป็นการร่วมสมทบทุนจากผู้ประกอบการ ห้างร้านตลอดจนองค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุนให้เกิดงานนี้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน