รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซียประจำรัฐกลันตัน สานสัมพันธ์การค้าไทย มาเลเซีย พร้อมทำ MOU
ที่โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซีย ประจำรัฐกลันตัน นำโดยโมฮัมหมัดอาลี อามิน บิน อับดุลลาติฟ ประธานหอการค้ามาเลเซีย ประจำรัฐกลันตัน /ดร. โมฮัมหมัด ฟัสลัน บิน กาซาลี รองประธานฯ /โมฮัมหมัด อัซลัน อัมมาร์ บินอับดุลลาติฟ ผู้จัดการหอการค้ามาเลเซีย ประจำรัฐกลันตัน และคณะกว่า 60 คน ที่เดินทางมาในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและสานสัมพันธ์ทางการค้าไทย มาเลเซีย 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนราธิวาสร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้ามาเลเซียประจำรัฐกลันตัน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนราธิวาส เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจมาเลเซียได้พบกับองค์กรทางการค้าและธุรกิจในพื้นที่ เป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้หารือและกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว


โอกาสนี้ คณะหอการค้ามาเลเซียประจำรัฐกลันตัน และสำนักงานจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมด้วย เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น และหารือแนวทางขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ทั้งนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบหมายให้ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซียประจำรัฐกลันตัน ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซียประจำรัฐกลันตัน ที่เดินทางมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรและสานสัมพันธ์ทางการค้า ไทยมาเลเซีย นอกจากนี้ยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด นราธิวาส ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย โดยเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ซึ่งเป็นศูนย์รวมของชาวนราธิวาสและชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำมาซึ่งการมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเกษตร รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือด้านต่างๆระหว่างกันในโอกาสต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน