“ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ” คณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงพื้นที่ลำปางการจัดการเลือกตั้งสส. ย้ำต้องไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะได้เดินทางมายังสำนักงานคณะการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดลำปางเพื่อรับฟังบรรยายสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดการเลือกตั้งสส.จากนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางบรรยายสรุป จากนั้นคณะเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอ เกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดลำปาง คณะกรรมการประหน่วยเลือกตั้งและสังเกตการณ์แจกวัสดุห์อุปกรณ์บัตรเลือกตั้งหีบเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งที่ทั้ง2หน่วย(สั่งให้มีการเลือกตั้ง) ในอำเภอเกาะคาได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ม.5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 

 

คณะการรมการการเลือกตั้ง

ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง2หน่วย ได้แก่ ได้แก่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ม.5 ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง และหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ม.2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 3 บัตรเลือกตั้งหายไป 1ใบ และที่หน่วยเลือกตั้งที่6 จำนวน2ใบ  รวมทั้ง 2 หน่วยคณะกรรมการเลือกตั้งมีมติให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งหลังจากฟังสรุปและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานตนได้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนว่า วันพรุ่งนี้วันที่ 21 เมษายน 2562ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งใหม่ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจนทำให้มีการเลือกตั้งใหม่จะต้องไม่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ และในวันพรุ่งนี้ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ห้ามลาหยุดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นรวมทั้งตัวผมเองจะอยู่พื้นที่จังหวัดลำปางทั้งสองวันตลอดเวลา

 

 

 

 

 

เลือกตั้งสส.ลำปาง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน