ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมจิตอาสา รวมพลังแห่งความภักดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พื้นที่สัตหีบ
วันนี้ 26 เม.ย. 62 ที่สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  เราทำความดี ด้วยหัวใจ   โดยมี คณะนายทหาร ประชาชนจิตอาสา และในทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด และตัดต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์  ให้มีความสะอาดเป็นเมืองที่น่าอยู่ รอบสวนกรมหลวงชุมพร และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่  


พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร กล่าวว่า ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4สถาบันหลัก ชองชาติ คือสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดีในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมพัฒนา


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน