รพ.มหาราช นครราชสีมา มอบสัมฤทธิบัตรแก่บัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 17 เพื่อออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 ) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  นายแพทย์สรรัตน์  เลอมานุวรรัตน์  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาบัตรแก่บัณฑิตแพทย์   รุ่นที่ 17  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล      จำนวน 47 คน ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีเกียรติจำนวนมาก ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม       เพื่อชาวชนบท  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานั้น  เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2540    เป็นต้นมา  โรงพยาบาลมหาราชฯ  ได้ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ  จำนวน 16 รุ่น    รวมทั้งสิ้น 562 คน ซึ่งได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาเดิม ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์    และจังหวัดสุรินทร์

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน