สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปี 2562 อย่างคืกคัก
วันที่26เมษายน 2562 ณ ห้าง Central โคราชจัดงานกิจกรรมวัน อสม โดยมีนายแพทย์สุผล. ตติยนันทพร. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้งจังหวัดนครราชสีมาเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคือคัก.

 


สืบเนื่องจากวันที่ 20 มีนาคมของทุกปีคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ. อสม ทุกคนที่ได้ร่วมกันเสียสละอุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ให้มีการพิจารณาคัดเลือก. อสม. ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี. การจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2562 ในวันนี้ประกอบไปด้วยพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ. อสม ดีเด่นปีพ.ศ. 2562 และปี 2563 จำนวน 22 คนพิธีมอบโล่เกียรติคุณคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจำนวน 32 คน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน