ผบ.ร.29 จัดงานวันสถาปนา ร.29 ก้าวสู่ปีที่32 อย่างเต็มภาคภูมิ
วันที่26 เม.ย.2562 ที่กรมทหารราบที่29 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 ได้ไปเป็นประธานพิธี ในวันสถาปนากรมทหารราบที่ 29 ก้าวขึ้นสู่ปีที่32 โดยมีพ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 พร้อมคณะนายทหารให้การต้อนรับ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีครั้งนี้

                                                               

ในช่วงเช้า มีการประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีพล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผบ.พล.ร.9 เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังเสร็จพิธี บรรดาคณะนายทหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการได้ ร่วมเข้าอวยพรแสดงความยินดีกับ พ.อ. สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 ที่นำพาสร้างชื่อเสียง ให้แก่กรมทหารราบที่29 และกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ในการปฎิบัติภารกิจต่างๆ จนย่างเข้าสู่ปีที่32ได้อย่างดีเยี่ยมเต็มภาคภูมิ

                                                                      

จากนั้นพ.อ.สราวุธ ได้ทำพิธีแจกทุนการศึกษาให้แก่บุตรธิดา ของกำลังพล รวม 515 ทุน เพื่อช่วยเหลือดูแลสร้างขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลชั้นผู้น้อย รวมทั้งมีการบริจาคโลหิตอีกด้วย

                                                     


 พ.อ.สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผบ.ร.29 พล.ร.9 จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า กรมทหารราบที่29 เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพลทหารราบที่ 9 จ.กาญจนบุรี มีการจัดแบบกรมทหารราบเบา จัดตั้งขึ้นโดยการแปรสภาพ จากกองพัน ทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 9ในปีพ.ศ. 2531 โดยได้รับการอนุมัติ การบรรจุกำลังพลในช่วงเริ่มต้น เป็น กำลังพลประจำการ อัตราร้อยละ30 และกำลังสำรองอัตราร้อยละ 70

                                                       

โดย ร.29 มีที่ตั้งเดิมอยู่บริเวณ บ้านสระหลวงพ่อ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ต่อมาได้ย้ายเข้าที่ตั้งในปัจจุบัน  บริเวณบ้านลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดย พ.อ.สมจิตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ในขณะนั้น ได้กำหนดให้วันที่ 29 เมษายนของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมทหารราบที่29

                                                     

พ.อ.สราวุธ เผยต่อว่า ตลอดระยะเวลา 31 ปี กรมทหารราบที่29ได้รับความไว้วางใจ จากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีงบประมาณ 2562 กรมทหารราบที่29 ได้รับมอบหมายให้จัดกำลัง เข้าปฏิบัติหน้าที่ กองกำลังสุรสีห์ ในนาม “หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า” รับผิดชอบแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งจัดกำลังปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่1 ในการตรวจสอบประเมินผล เป็นหน่วยกองพันทหารราบเฉพาะกิจของกองทัพบก เป็นตัวแทนของกองทัพบก จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกผสมฯรหัสการฝึก “Lightning Forge 2019 กับ พล.ร.25 กองทัพบกสหรัฐฯ” ณ เกาะ Oahu รัฐ Hawii และเข้ารับการประเมินผลการฝึก ณ JRTC Fort Polk รัฐ Louisiana

                                                      


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน