อุตรดิตถ์รณรงค์ป้องกันโรคStreptococus suis ท้าชิมเนื้อสุกสุกรปรุงสุก
ที่ศาลาประชาคมหน้าศาลากลางจังหวัด​อุตรดิตถ์​ ตำบลท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผวจ.อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผวจ.อุตรดิตถ์​ ​ นายแพทย์​เกษม​ ตั้งเกษมสำราญ​ นายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​อุตรดิตถ์​พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับรายงานสถานการณ์โรค​Streptococccus​ suis​ ระดับพื้นที่ของประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วย 65 ราย อัตราการป่วยต่อแสนประชากร 0.1 จำนวนผู้เสียชีวิต 10 รายการตายต่อแสนประชากร 0.02 เขตสุขภาพที่ 2 ครอบคลุม 5 จังหวัดได้แก่อุตรดิตถ์พิษณุโลก​ สุโขทัย​ เพชรบูรณ์และตาก​ จำนวนผู้ป่วย 15 รายอัตราป่วยต่อแสนประชากร 4.22 จำนวนผู้เสียชีวิต 1 รายอัตราตายต่อแสนประชากร 0.03 จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนผู้ป่วย 8 ราย อัตราป่วยต่อแสนประชากร 1.73 จำนวนผู้เสียชีวิต​ ไม่มี​ อัตราตายต่อแสนประชากร​ ไม่มี​ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคระดับประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 14 เมษายน 2562 พบผู้ป่วย 65 รายจาก 17 จังหวัดคิดเป็นอัตราป่วย 0.10 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 10 รายคิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1 ต่อ 0.44 อาชีพส่วนใหญ่รับจ้างร้อยละ 40.0 เกษตรกร ร้อยละ 30.8 งานบ้านร้อยละ 24.6 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดนครสวรรค์ 2.05 ต่อแสนประชากร อุตรดิตถ์ 1.73 ต่อแสนประชากร อุทัยธานี 0.91 ต่อแสนประชากร น่าน 0.63 ต่อแสนประชากร นครราชสีมา 0.53 ต่อแสนประชากร จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2562 


ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคStrepptococus suis​ จำนวนทั้งสิ้น 8 รายคิดเป็นอัตราป่วย 1.73 ต่อประชากรแสนคนไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิงโดยพบเพศชาย 7 รายเพศหญิง 1 รายกลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวนผู้ป่วย  5 รายรองลงมาคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไปจำนวน 2 รายอายุ 55-64 ปีจำนวน 1 รายตามลำดับพบผู้ป่วยสูงสุดในเดือนเมษายนจำนวนผู้ป่วยเท่ากับ 7 ราย​ มีนาคม​1​ราย อำเภอที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคืออำเภอลับแล 6 รายอัตราป่วย 8.69 ต่อประชากรแสนคนรองลงมาคืออำเภอเมือง 2 รายอัตราป่วย 1.97 ต่อประชากรแสนคน

สรุปการเกิดโรคหูดับในค่ายทหารเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตร์ได้รับรายงานทางโทรศัพท์ว่าพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ​ Streptococccus​ suis​ จำนวน 1 รายเพศชายอายุ 21 ปี พี่อยู่ขนาดป่วย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 20 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ​ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จึงได้ประสานทีม SRRT อำเภอลับแลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และทีม​SRRT​ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักและปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อร่วมดำเนินการออกสอบสวนและควบคุมโรคในช่วงวันที่ 9-16 เมษายนพ.ศ 2556 2 พบผู้ป่วยซึ่งได้รับการยืนยันติดเชื้อ เป็นทหารที่อยู่ในการฝึกในพื้นที่บ้านไผ่ใหญ่​ ตำบลหาดกรวด​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ จำนวน 5 นาย และเมื่อขยายผลการสอบสวนโรค​ พบประชาชนอำเภอลับแล 2 รายรวมทั้งสิ้นจำนวน 7 รายมีความสัมพันธ์จากการนำสุกรมาจากแหล่งที่มีความเชื่อมโยงถึงกัน ได้แก่ฟาร์ม​สุกร​  เขียงที่จำหน่ายสุกร โรงฆ่าสัตว์และนำมาบริโภคสุกๆดิบๆ และติดเชื้อจากการสัมผัสเนื้อสุกรโดยตรงจึงเป็นเหตุให้เกิดโลกขึ้นซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ผู้เกี่ยวข้อง การทำลายแหล่งโรค​ ความสะอาดฆ่าเชื้อ​ การตรวจหาเชื้อในสัตว์การเฝ้าระวังโรคต่อเนื่อง และมีมาตรการที่ร่วมกันพัฒนาเป็นรูปแบบแก้ไขปัญหาของจังหวัดอุตรดิตถ์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน