เราทำความดี ด้วยหัวใจ กองทัพภาคที่1 ร่วมสวนนงนุช มอบสวนที่ 10 ให้ชุมชนแออัด
             วันนี้ 29 เม.ย.62. ที่ชุมชนวัดเทวราชกุญชร  เขตเทเวศร์  กรุงเทพฯ  พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ได้เป็นประธานสร้างสวนในชุมชน ปอดแห่งใหม่” พร้อมจัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยในชุมชน  เพื่อสนับสนุน โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี  นายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา และ ดร.นิพนธ์   สุรพงษ์รักเจริญ   ในนามบริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน พร้อมด้วยประชาชน ร่วมในพิธีเปิด


          พลโท ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้   แม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก กล่าวว่ากองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร   สวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน   ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจน และด้อยโอกาสตามชุมชนแออัด   โครงการนี้ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี  นั้นเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ทาง กองทัพภาคที่ 1 และ กรุงเทพมหานคร ได้รับการสนับสนุนจากนายกัมพล ตันสัจจา  ประธานสวนนงนุชพัทยา และ บริษัทซีพีออล จำกัดมหาชน เข้ามาร่วมกิจกรรม ด้วยการสร้าง “ Pocket Park  ”ปอดแห่งใหม่”  จัดภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ   เพื่อให้เกิดความร่มรื่นไว้ในใจกลางชุมชนให้กับผู้พักอาศัยเพื่อให้ประชาชนจะได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ มีพื้นที่ออกกำลังกาย  นอกจากกิจกรรมสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างปอดใจกลางชุมชนดังกล่าวแล้ว สวนนงนุชพัทยา ยังได้ทาสีบริเวณรอบๆให้เกิดความสดใส สวยงาม ให้กับชุมชนอีกด้วย  


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน