ปลูกจิตสำนึกเยาวชน10 อำเภอ รักป่า สร้างผู้นำชุมชนรุ่นใหม่

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเด็กเยาวชน ร่วมใจอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย องค์กรเครือข่าย จ.กาญจนบุรี, กรมป่าไม้, กองทุนสิ่งแวดล้อม, สภาองค์กรชุมชน, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน บริษัท อีซูซุสหะภัณฑ์ออโต้เซลส์ จำกัด การจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ มีเด็กเยาวชนจากเครือข่ายป่าชุมชนจาก 10 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม 129 คน มีผู้นำป่าชุมชนกว่า 50 คน นำโดย นายเต้นยิ้ว วชิรพันธ์วิชาญ  ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นางสมพร ปานโต ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.หนองโรง เป็นผู้ประสานงานโครงการฯ

                                                         

                                                         


ทั้งนี้ในช่วงเช้า นายนพชัย ส่งเสียง นักวิชาการและสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ทสจ.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการขยะต้นทาง (แยกขยะ) นายเสรี นาคบุญ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าเขาน้ำพุ  ให้ความรู้ เรื่องความหมายของป่าไม้ และการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช speed bomb หรือปั้นลูกกระสุนเมล็ดพันธุ์และนำไปยิงเพื่อขยายพันธุ์ในป่า  การเรียนรู้เรื่องการทำฝายชะลอน้ำ และปฏิบัติการทำฝายชะลอน้ำ การระดมความคิด ร่วมวางแผนงาน และกิจกรรมของเครือข่าย เด็กเยาวชนป่าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี

                                                         

                                                         

นางสมพร ปานโต กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชน จ.กาญจนบุรี ในการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยังยืน ปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน เป็นการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแกนนำในแต่ละอำเภอ แต่ละป่าชุมชน อีกทั้งยังให้เด็กเยาวชน มีความภาคภูมิใจ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

                                                           

                                                         

  ภาพ-ข่าว   วุฒิเดช ก้อนทองคำ/เจนจบ ชูชีพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์จ.กาญจนบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน