เข้มข้นที่สุด!! ผู้ตรวจสำนักนายกฯนำคณะตรวจผล การย้ายสุนัขจร 2,000 ตัว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า!! (คลิป)
วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 พร้อมคณะประกอบไปด้วยนายณรงค์ แผ้วพลสง ผตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายปิติพล โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจฯกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว ผช.ผู้ตรวจฯกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาตรวจความคืบหน้าของโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยมี ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รอง ผวจ.โคราช และคณะทำงานสรุปรายงานการปฏิบัติงานการเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัด ที่เสียงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 


ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ผวจ.โคราช ได้รับมอบหมายจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ผ่าน นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และ นพ.สายลักษณ์ พิมพ์เกาะ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กิจกรรมมีการดีเดย์ขนย้ายลำเลียงสุนัขจรจัดไปอยู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่องฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ระดมกำลังดำเนินการขนย้ายสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาไปอยู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ฯ จำนวน 1,700 ตัว รวมทั้งสุนัขพื้นที่ภายในโรงพยาบาลมหาราช จำนวน 50 ตัว รวม1,750 ตัว เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆ

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน