ทำทันที ผู้ว่าศรีสะเกษ ฯ ประกาศประเพณีบุญบั้งไฟต้องปลอดเหล้าปลอดการพนัน
เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟจังหวัดศรีสะเกษ ปลอดภัย ปลอดเหล้า และปลอดการพนัน ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษโดยมี   นายทรงพล  ใจกริ่ม นายธงชัย  เจริญพานิชย์กุล นายเพิ่มศักดิ์  ฉวีรักษ์  รอง ผวจ.ศรีสะเกษ  นำหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทั้ง 22 อำเภอ  ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งประชาคมงดเหล้า  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 


นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งตามประกาศ  จ.ศรีสะเกษ  เรื่อง  มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการรออย่างใดเพื่อให้ บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13  ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา  โดยได้กำหนดเงื่อนไขและห้วงระยะเวลาในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ให้กระทำได้ในห้วงเดือน  6  ตามปฎิทินจันทรคติไทย นับตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ  เดือน 6  ถึงวันแรม 15 ค่ำ  เดือน 6 ของทุกปี โดยในปีนี้ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่  2 มิถุนายน 2562

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน