จังหวัดลำพูน กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ช่วงหลังประกาศห้ามเผา
         เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ช่วงหลังประกาศห้ามเผา เพื่อสรุปบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาป่าและหมอกควัน ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน


           มี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ./รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.) เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางปฏิบัติเพื่อกำหนดมาตรการหลังครบกำหนดห้ามเผาตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2562 สรุปดังนี้ 1.ไม่มีการต่อระยะเวลาห้ามผา 2.ขอความร่วมมืองดเผาทุกชนิดในช่วงที่มีงานราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 3.จัดให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้หลักการเดียวกับช่วงชิงเผาตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม เป็นต้นไป

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน