ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมการทำพานพุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0
 ที่ศูนย์บริรักษ์ไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เเละคณะครูอาจารย์ในส่วนงานที่ดำเนินโครงการอบรมการทำพานพุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0เข้าเยี่ยมชมเเละให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอบรมการทำพานพุ่ม 

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมการทำพานพุ่ม

โดยมีอาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนศิลป์ ครูแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ด้วย  สำหรับการจัดทำโครงการทำพานพุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาล ในครั้งนี้ได้เน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง