อำเภอบางปะอิน เปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 พร้อมปลูกต้นทองอุไร (ชมคลิป)
เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 1 พ.ค.2562  นาย วีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ประจำปี 2562 ที่ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้าเทศบาลตำบลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้  โดยมีนายวันชัย  จุฑานพรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลปราสาทอง นายมนตรี   ยมนา นายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน ผกก.สภ.บางปะอิน เหล่าข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ  จิตอาสากว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และร่วมกันทำความสะอาด  เก็บกวาดขยะ กำจัดสิ่งปฏิกูล หน้าศูนย์ราชการอำเภอบางปะอิน และถนนสายบงปะอิน-บางกระสั้น


นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน   กล่าวว่า  อำเภอบางปะอินได้จัดทำโครงการจิตอาสา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ในพื้นที่ ทุกตำบล ทุกสัปดาห์ ตลอดปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการจิตอาสา  “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  เพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในด้านจิตสาธารณะ  หรือ  จิตอาสาให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น บำบัดทุกข์ และบำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ชุมชนและประชาชนโดยรวม


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน