รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นำสื่อมวลชนสัญจรตามโครงการ “Food Feed Farm” ของกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ “เลี้ยงโคนม” อาชีพพระราชทานฯ
เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอาชีพพระราชทาน “นคร ฟาร์ม” ซึ่งเป็นฟาร์มของนายนคร กาบขุนทด ฟาร์มโคนมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นฟาร์มเกษตรกรต้นแบบจากพนักงานประจำสู่อาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน จากเริ่มเลี้ยงวัวนมเพียง 7 ตัว เลี้ยงมา 3 ปี มีวัวทั้งหมด 44 ตัว เป็นตัวเมีย 34 ตัว สามารถรีดนมได้วันละ 380 กิโลกรัม เฉลี่ยปีหนึ่งรีดนมได้ 18 ลิตร/ตัว/วัน สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นหลักแสนต่อเดือน

ฟาร์มโคนมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการ “Food Feed Farm” ของกรมปศุสัตว์ เป็นโครงการคุมเข้มผู้ประกอบการที่ส่งออก ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งขนาดกลางและรายย่อย เพื่อเร่งผลักดันส่งเสริมให้พัฒนาระบบการผลิตให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างขีดความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

เสริมสร้างขีดความรู้ความสามารถในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน