ชาวบ้านหลายหมู่บ้านเดือดร้อนหนัก น้ำในคลองชลประทาน เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง สัตว์น้ำทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ลอยตายหมดคลอง
ชาวบ้านพบน้ำในคลองชลประทาน เน่าเสียเป็นสีดำ และสัตว์น้ำตายหมดทั้งคลองส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วลำคลอง ระยะทางหลายกิโลเมตร ทั้งนี้ชาวบ้านหมู่บ้านเนินวัดทุ่งควายกิน หมู่ 3 ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีอาชีพจับสัตว์น้ำในคลองชลประทาน ไปจำหน่ายนำรายได้เลี้ยงครอบครัว พบน้ำในคลองเป็นสีดำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปทั่วลำคลองชลประทาน ระยะทางหลายกิโลเมตร และสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ลอยตายเกลื่อนคลองชลประทาน ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับเดือดร้อนจากกลิ่นเน่าเหม็นของน้ำเน่าเสียในคลอง และไม่มีสัตว์น้ำให้ชาวบ้านจับไปบริโภค รวมทั้งจับไปจำหน่าย

 

         ชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านเนินวัดทุ่งควายกิน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า น้ำในคลองชลประทาน เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ ว่าเกิดจากอะไร หรือมีโรงงานอุตสาหกรรม แห่งใดลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน หรือไม่ ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินคดี และหาทางแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นโดยเร็ว  เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียในคลองชลประทาน แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่มีโรงงานหรือผู้ประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน  ออกมาแสดงความรับผิดชอบ

แต่อย่างใด

หารายได้เลี้ยงครอบครัว เนื่องจากสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลา ตายหมดทั้งคลองชลประทาน

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านเดือดร้อนหนัก น้ำในคลองชลประทาน เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง สัตว์น้ำทั้งขนาดเล็กและใหญ่ ลอยตายหมดคลอง

ชาวบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้านเนินวัดทุ่งควายกิน ซึ่งได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า น้ำในคลองชลประทาน เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบหาสาเหตุ ว่าเกิดจากอะไร หรือมีโรงงานอุตสาหกรรม แห่งใดลักลอบปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน หรือไม่ ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบลงมาตรวจสอบหาผู้กระทำผิด เพื่อดำเนินคดี และหาทางแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นโดยเร็ว  เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าเสียในคลองชลประทาน แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่มีโรงงานหรือผู้ประกอบการที่ปล่อยน้ำเสียลงคลองชลประทาน  ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง