ชาวสงขลาและคณะสงฆ์เกือบ 3พันร่วมเจริญพระพุทธมนต์้ฉลิมพระเกียรติในหลวงรัฃกาลที่10
      วันนี้ (7 พ.ค. 62) เวลา 17.00 น.ที่ พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดสงขลากว่า 1,200 รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและพุทธศาสนิกชนชาวสงขลาเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,500 คน

                                                                                                                                      


     สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะสงฆ์จังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา จัดขึ้นตามมติเห็นชอบมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยให้วัดทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ รวมถึงวัดในต่างประเทศด้วย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                                                                                                                    


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน