ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์ มอบโชครถยนต์ รถจยย.เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคแก่ลูกค้า
ที่บริเวณลานด้านหลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ องเมือง จ.อุตรดิตถ์ พันจ่าอากาศเอกมณฑล ป้องป้อม ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นางศันติกา ทวีประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ ภิโรกาศ ผู้จัดการ ธกส.สาขาลับแล นายเฉลิมพล พิมมา ผู้จัดการธกส.สาขาพญาแมน นายพิเชฐ สุขขี ผู้จัดการ ธกส.สาขาวังสีสูบ นายมานิต เลี่ยมสกุล ผู้จัดการธกส.สาขาบ้านโคก ส.อ.จิรศักดิ์ แท่นทอง ผู้จัดการ ธกส.สาขาทองแสนขัน นางวิไลวรรณ์ เทศคลัง ผู้จัดการธกส.สาขาตรอน นางสาวพรพรรณ เข้มแข็ง ผู้จัดการธกส.สาขาน้ำปาด นางอรอุมา จันทร์สว่าง ผู้จัดการธกส.สาขาท่าสัก นายมานพ  โสรัจจพล ผู้จัดการ ธกส.สาขาวังกะพี้ นายภูมิเลิศ เลิศวรวิทย์ ผู้จัดการ ธกส.สาขาอุตรดิตถ์ นายพงษ์ศักดิ์ พูลนวล ผู้จัดการ ธกส.สาขาท่าปลา นายธีระชัย เอกอัจฉริยา ผู้จัดการธกส.สาขาฟากท่าและนายบรรจงศักดิ์ พาหุกุล ผู้จัดการธกส.สาขาพิชัยได้ร่วมกันส่งมอบของรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ระดับประเทศ ประจำปีบัญชี 2561


ซึ่งได้จับรางวัลเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นรางวัลที่ผู้ฝากกับ ธ.ก.ส.ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 4 รางวัล ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัล ระดับประเทศ ได้แก่เป็นรางวัลที่ 2 รับรถยนต์กระบะ toyota hilux vigo จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 700,000 กว่าบาท คือ นางสมพิศ น้อยนวล ลูกค้าผู้ฝากเงินสาขาท่าสัก และรางวัลรถจักรยานยนต์ Yamaha Fino จำนวน 3 รางวัลมุลค่ารางวัลละ 50,000 กว่าบาท คือ นางโปร่ง ศรีประเสริฐ ลูกค้าผู้ฝากเงินสาขาอุตรดิตถ์ นายอำพล จันทร์เพ็ง ลูกค้าผู้ฝากเงินสาขาวังกะพี้ และนางบุญยิ่ง บุญเป้า ลูกค้าผู้ฝากเงินสาขาวังกะพี้


 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง