สคร.9 โคราช เตือน โรคพิษสุนัขบ้าหากติดเชื้อแล้วเสียชีวิตทุกราย ไม่มียารักษา
วันนี้ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวเตือนให้ระวังและเพิ่มความรู้ของโรคพิษสุนัขบ้าว่าหากติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตทุกราย ไม่มียารักษา แต่สามารถป้องกันได้ คือ เมื่อถูกสุนัข หรือแมวกัดข่วน เลียแผล หรือเยื่อบุ อย่าชะล่าใจ ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลายๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที และใส่ยาเบตาดีน เพื่อลดการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จากนั้นรีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และต้องฉีดให้ครบตามแพทย์นัด ความสำคัญของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น วัคซีนจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย ทำให้สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ โดยจะต้องฉีดให้ครบทุกครั้ง ตามที่แพทย์สั่ง จึงจะสามารถป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถไปรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องฉีดให้ครบตามแพทย์นัด

ฝากเตือนประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า คือ ประชาชนบางส่วนอาจมีความเข้าใจผิดว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาได้ เมื่อถูกสุนัข หรือแมวที่เลี้ยงไว้ กัด ข่วน เลีย คงไม่เป็นอะไร และคงไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขตัวเล็กๆ น่ารัก คงไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นความสิ้นเปลือง และมีค่าใช้จ่ายสูง

ฝากเตือนประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ประชาชนบางส่วนอาจมีความเข้าใจผิดว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถรักษาได้

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน