ชุมพร – ร้องสื่อขาดแคนน้ำดื่มน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน
ชุมพร – ร้องสื่อขาดแคนน้ำดื่มน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น.ทีมสื่อเข้าพบนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร สอบถามถึงปัญหาความขาดแคนน้ำดื่มน้ำใช้ในการบริโภคของประชาชน  ตำบลบางหมาก นายอำเภอ เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นายกรรภิรมย์ กุยุคำ นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก ว่า สระน้ำสาธารณะดอนทิงทวด  ม.11 บ้านดอนทิงทวด ต.บางหมาก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร สำรวจแหล่งน้ำแห้งแล้งประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาทำน้ำประปาได้เพราะว่ามีน้ำจำนวนน้อย และฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ในพื้นที่จึงไม่มีจำนวนน้ำฝนมาเก็บกักเพื่อจะนำไปทำน้ำประปาให้กับประชน ใน ตำบลบางหมากและพื้นที่ใกล้เคียง และได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยได้น้ำน้ำแหล่งอื่นมาดำเนินการ ทำน้ำให้กับประชาชนและในปัจจุบันแหล่งน้ำดังกล่าวก็มีจำนวนน้ำน้อยลงเช่นเดียวกัน จึงได้นำเรื่อง การขาดแคลนน้ำของประชาชนไปถึง นายนักรบ ณ ถลางนายอำเภอเมืองชุมพร

 

ชุมพร – ร้องสื่อขาดแคนน้ำดื่มน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน

 

นายนักรบ ณ ถลาง เผย ในช่วงเดือนเมษายนในทุกพื้นที่ ต้อนบน ในตำบลบ้านนา  ตำบลวังใหม่ ตำบล ขุนกระทิง ตำบลถ้ำสิงห์ ตำบลวิสัยเหนือ ก็ได้ประสบปัญหาการขาดแคนน้ำบริโภคอุปโภค และลงมาถึง ตำบลตากแดด  ตำบลบางหมากและถึงตำบลทุ่งคา ก็พบกับ ปัญหาเรืองการขาดแคลนน้ำบริโภคอุปโภค เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่มีจำนวนน้อยและขาดแคลนไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน  และได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน จากผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นหลายแห่ง ทางอำเภอก็ได้ร่วมกับ สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดชุมพร ได้สำรวจพื้นที่ที่จะทำการ ก่อสร้างฝาย คสล.ขนาดเล็ก และพื้นที่แหล่งน้ำที่จะขุดแหล่งน้ำให้ลึกขึ้น กว้างขึ้นนั้น เพื่อดึงน้ำที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาใช้ ก็จะทำการสำรวจ และก็จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดชุมพร โดยรายงานเรื่องถึงท่านวิบูรณ์ รัตนาภรณ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป
    ส่วน

 

ชุมพร – ร้องสื่อขาดแคนน้ำดื่มน้ำใช้ในชีวิตประจำวัน

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง