หอการค้ากำแพงเพชร ร่วม 3 หน่วยงาน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มยอดขายสามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล
ที่ห้องบลูสกาย ชั้น 8 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จังหวัดกำแพงเพชร  นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดออนไลน์สำหรับเอสเอ็มอี  เพื่อกลุ่มธุรกิจออนไลน์และกลุ่มวิสหากิจชุมชนต่างๆ การนำเอาเทคโนโลยี  ดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น เพิ่มยอดขาย สามารถแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล สร้างคอนเนคชั่น เชื่อมโยงทุกร้านค้า ปรับกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์อย่างไร้ขีดจำกัด และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล 

หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศ เน้นการสร้างช่องทางการจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ ทั้งปัญหาการกำหนดราคา การจัดทำเนื้อหา ภาพถ่ายสินค้า การทำการตลาด การเลือกสินค้า และการนำข้อมูลมาประกอบยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ต่อการพัฒนาตลาดออนไลน์ 

เพิ่มยอดขาย สามารถแข่งขัน และเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคดิจิทัล


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง