มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่ 9 บ้านน้ำไคร้​ ตำบลบ้านด่านนาขาม​ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์​ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตกล้วยพระราชทานและการส่งเสริมการตลาดกล้วยพระราชทาน

โดยมีนายอนันต์​ ตั๋นฉ้วน​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​พ.อ.หญิง​กนกพร​ ศรีสมบัติ​ หัวหน้าชุดประสานงานมวลชนกอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธาตรี​ บุญ​มาก​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ ดร.เบญจวรรณ​ สุจริต​ รองอธิการบดี​ มรอ.​ ร.อ.ดิเรก​ ใจอารีย์​ หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์​ มทบ.35​ พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์​ ผู้แทน​ธกส.เมืองอุตรดิตถ์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พิชัย​ ใจกล้า​ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.กิตติ​ เมืองตุ้ม​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.ชัชชัย​ สุจริต​ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.ศิริกาญจน์​ ธรรมยัติวงศ์​ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นายฟื้น​ โชวันดี​ เกษตรกร​ พร้อมกับประชาชนที่ได้รับกล้วยพระราชทานจำนวน 43 รายเข้าร่วม

ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์กลางหมู่บ้านหมู่ 9 บ้านน้ำไคร้​ ตำบลบ้านด่านนาขาม​ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธนากร​ อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​ โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยสู่พาณิชย์​ด้วยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาการรวมกลุ่มเพื่อการผลิตกล้วยพระราชทานและการส่งเสริมการตลาดกล้วยพระราชทาน

โดยมีนายอนันต์​ ตั๋นฉ้วน​ เกษตร​จังหวัด​อุตรดิตถ์​พ.อ.หญิง​กนกพร​ ศรีสมบัติ​ หัวหน้าชุดประสานงานมวลชนกอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์​ นายธาตรี​ บุญ​มาก​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ ดร.เบญจวรรณ​ สุจริต​ รองอธิการบดี​ มรอ.​ ร.อ.ดิเรก​ ใจอารีย์​ หน.ชุดมวลชนสัมพันธ์​ มทบ.35​ พร้อมด้วยผู้แทนพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์​ ผู้แทน​ธกส.เมืองอุตรดิตถ์​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์พิชัย​ ใจกล้า​ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.กิตติ​ เมืองตุ้ม​ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.ชัชชัย​ สุจริต​ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ ดร.ศิริกาญจน์​ ธรรมยัติวงศ์​ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์​ นายฟื้น​ โชวันดี​ เกษตรกร​ พร้อมกับประชาชนที่ได้รับกล้วยพระราชทานจำนวน 43 รายเข้าร่วม


ซึ่งในการประชุมในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับทุนมาทำการวิจัยกล้วยน้ำว้าพระราชทานที่หมู่ 9 บ้านน้ำไคร้ตำบลบ้านด่านนาขาม​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ แล้วปัจจุบันราคากล้วยน้ำว้าพระราชทานมีราคาตกต่ำเหลือผลกล้วยน้ำหว้า กิโลกรัมละ 2 บาทราคาถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 อันเป็นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยพระราชทานให้ได้มีช่องทางเพิ่มวิจัยให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไปวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้รับข้อความส่ง จากรองอธิการบดีดร.เบญจวรรณ​ สุจริต​ ให้หาทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับถ้วยพระราชทาน ทางทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ใหญ่ได้ปรึกษากับเกษตรกรและเกิดการประชุมในวันที่ขึ้นซึ่งแต่เดิม ปีพศ 2547 เกษตรตำบลนายโสภณ ฟองจันทร์​ ได้นำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกครอบครัวละ 25 ต้นเป็นพันธุ์กล้วยผ่าหน่อทรงพระราชทานให้ตามมติครม 30 มิถุนายน 2541 ให้ประชาชนเข้าทำกินพื้นที่ป่าสงวนได้ทำการปลูกกล้วยพระราชทานจะก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน ปีพศ 2543 เกษตรตำบล นายโสภณฟองจันทร์ นำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกให้ชุมชนบ้านน้ำไคร้ครอบครัวละ 15 ต้นรวมเกษตรตำบลนำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกให้ชาวบ้านน้ำไคร้ 2 ครั้งได้รับครอบครัวละ 40 ต้นเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ผ่าตุ้มโคนต้นที่หลากหลายสายพันธุ์มีทั้งต้นต่ำมีทั้งต้นสูงต่อมาเมื่อปีพ.ศ 2549 วันที่ 22 พฤษภาคม 149 ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์ทางหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรได้มาทำการสำรวจความเสียหายของประชาชนบ้านน้ำไคร้เวลา 13:00 นของวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 คุณก้านผู้จัดการหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรเป็นพระสหายของพระเทพได้ปรึกษากับนายฟื้นว่าทางหน่วยเฉพาะกิจจะมอบหน้าที่ให้ลุงฟื้นเป็นคนดำเนินงานติดต่อชาวบ้านที่ประสบภัยที่มีความต้องการพันธุ์กล้วยน้ำว้าของสมเด็จพระเทพมาปลูกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก่อนจะได้มีกล้วยน้ำว้ามาขายก่อให้เกิดรายได้ก่อนให้ลุงฟื้นไปถามความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการลงชื่อพร้อมทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ทางหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรแล้วทางหน่วยจะทำเอกสารมาให้ลุงพื้นเซ็นชื่อเป็นผู้ขอพระราชทานต่อไปนี้คือที่มาของกล้วยน้ำว้า สายพันธุ์เลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อปีพศ 2550 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และให้เกียรติในพื้นโชว์วันดีไปเป็นวิทยากรภาคประชาชนให้ความคิดเห็นเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อาคาร Central พลาซ่า​ ตอน 1 นายฟื้น​ได้นำเสนอต่อรองกับผู้อำนวยการ​ วช.หรือ​ สกว.โดย ดร.ศิราภรณ์​ บัวสาย​ ได้รับทราบกรรมการของเกษตรกรบ้านน้ำไคร้ที่ได้รับผลกระทบกล้วยน้ำว้าพระอาจารย์มีราคาตกต่ำจึงของบประมาณมาให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ทำการวิจัยแปรรูปกล้วยพระราชทานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯและได้เพิ่มมูลค่าทำให้กล้วยน้ำว้าพระราชทานได้เพิ่มมูลค่าทั้งที่เป็นกล้วยน้ำว้าอินทรีย์แต่มีราคาตกต่ำต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางดร.ศิราภรณ์​ ได้นำเรื่องกล้วยพระราชทานเข้าที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นที่มาของการได้ทำการออกสำรวจผู้ที่ได้รับพันธุ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานมาทำการปลูกขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นเพิ่มขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งในการประชุมในวันนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับทุนมาทำการวิจัยกล้วยน้ำว้าพระราชทานที่หมู่ 9 บ้านน้ำไคร้ตำบลบ้านด่านนาขาม​ อำเภอเมือง​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ แล้วปัจจุบันราคากล้วยน้ำว้าพระราชทานมีราคาตกต่ำเหลือผลกล้วยน้ำหว้า กิโลกรัมละ 2 บาทราคาถึงวันที่ 10 มกราคม 2562 อันเป็นเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยพระราชทานให้ได้มีช่องทางเพิ่มวิจัยให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อไปวันที่ 7 มกราคม 2562 ได้รับข้อความส่ง จากรองอธิการบดีดร.เบญจวรรณ​ สุจริต​ ให้หาทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับถ้วยพระราชทาน ทางทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ใหญ่ได้ปรึกษากับเกษตรกรและเกิดการประชุมในวันที่ขึ้นซึ่งแต่เดิม ปีพศ 2547 เกษตรตำบลนายโสภณ ฟองจันทร์​ ได้นำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกครอบครัวละ 25 ต้นเป็นพันธุ์กล้วยผ่าหน่อทรงพระราชทานให้ตามมติครม 30 มิถุนายน 2541 ให้ประชาชนเข้าทำกินพื้นที่ป่าสงวนได้ทำการปลูกกล้วยพระราชทานจะก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน ปีพศ 2543 เกษตรตำบล นายโสภณฟองจันทร์ นำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกให้ชุมชนบ้านน้ำไคร้ครอบครัวละ 15 ต้นรวมเกษตรตำบลนำกล้วยน้ำว้าพระเทพฯมาแจกให้ชาวบ้านน้ำไคร้ 2 ครั้งได้รับครอบครัวละ 40 ต้นเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์ผ่าตุ้มโคนต้นที่หลากหลายสายพันธุ์มีทั้งต้นต่ำมีทั้งต้นสูงต่อมาเมื่อปีพ.ศ 2549 วันที่ 22 พฤษภาคม 149 ได้เกิดภัยพิบัติขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์ทางหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรได้มาทำการสำรวจความเสียหายของประชาชนบ้านน้ำไคร้เวลา 13:00 นของวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 คุณก้านผู้จัดการหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรเป็นพระสหายของพระเทพได้ปรึกษากับนายฟื้นว่าทางหน่วยเฉพาะกิจจะมอบหน้าที่ให้ลุงฟื้นเป็นคนดำเนินงานติดต่อชาวบ้านที่ประสบภัยที่มีความต้องการพันธุ์กล้วยน้ำว้าของสมเด็จพระเทพมาปลูกช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก่อนจะได้มีกล้วยน้ำว้ามาขายก่อให้เกิดรายได้ก่อนให้ลุงฟื้นไปถามความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการลงชื่อพร้อมทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ทางหน่วยเฉพาะกิจสิรินธรแล้วทางหน่วยจะทำเอกสารมาให้ลุงพื้นเซ็นชื่อเป็นผู้ขอพระราชทานต่อไปนี้คือที่มาของกล้วยน้ำว้า สายพันธุ์เลี้ยงเนื้อเยื่อเมื่อปีพศ 2550 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และให้เกียรติในพื้นโชว์วันดีไปเป็นวิทยากรภาคประชาชนให้ความคิดเห็นเสนองานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อาคาร Central พลาซ่า​ ตอน 1 นายฟื้น​ได้นำเสนอต่อรองกับผู้อำนวยการ​ วช.หรือ​ สกว.โดย ดร.ศิราภรณ์​ บัวสาย​ ได้รับทราบกรรมการของเกษตรกรบ้านน้ำไคร้ที่ได้รับผลกระทบกล้วยน้ำว้าพระอาจารย์มีราคาตกต่ำจึงของบประมาณมาให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ทำการวิจัยแปรรูปกล้วยพระราชทานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯและได้เพิ่มมูลค่าทำให้กล้วยน้ำว้าพระราชทานได้เพิ่มมูลค่าทั้งที่เป็นกล้วยน้ำว้าอินทรีย์แต่มีราคาตกต่ำต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางดร.ศิราภรณ์​ ได้นำเรื่องกล้วยพระราชทานเข้าที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นที่มาของการได้ทำการออกสำรวจผู้ที่ได้รับพันธุ์กล้วยน้ำว้าพระราชทานมาทำการปลูกขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนต้นเพิ่มขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง