เปิดใจ จิตอาสาชาวโคราช ผู้ตั้งปณิธานอุทิศตนช่วยเหลืองานสังคมงานสาธารณะประโยชน์ ด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อพ่อหลวง ร.9 และในหลวง ร.10
วันนี้ผู้สื่อข่าวพามาดูเรื่องราวของ นาง วนิดา วรรณทวี  ประชาชนจิตอาสา จ.นครราชสีมา อายุ 63 ปี อาศัยอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งปณิธานอุทิศตนทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ ในการเป็นประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานสังคมและงานสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งงานของราชการ ทุกด้าน  ด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างไม่มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย

 

 

 

 


นาง วนิดา วรรณทวี  โชว์หมวกแก๊ปสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลืองที่ได้รับพระราชทานมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับเล่าเรื่องราวของตนเองให้ฟังอย่างภาคภูมิใจ ว่า ตนเองมีความภาคภูมิใจเป้นอย่างมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิต  ที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ   ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน